Kontakt

Telefon: 90142605

E-post: post@grimstadminby.no

Besøksadresse: Sorenskrivergården, Storgata 1

Om oss

Vi skaper aktivitet i sentrum! Grimstad Min By har som mål å bevare byens særtrekk, videreutvikle og markedsføre Grimstad sentrum. Vi ønsker å skape et levende og aktivt handelssentrum. Velkommen til oss!